هدف ما
در دپارتمان آموزش پارسا حساب چیزی بیش از آموزش حسابداری است...


در پارسا حساب ما باور داریم که در دنیای امروز، آموزش یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی است که برای رویارویی با برخی از بزرگترین چالش های آینده، می توانیم انجام دهیم. به همین دلیل است که ما آن را یکی از ستون های چارچوب خدمات رسانی خود قرار داده ایم.
از سال 1388 تیم آموزشی پارسا حساب با یک چشم انداز شروع به کار کرد: بهره برداری از بهترین دارایی های افرادمان؛ استعداد و زمان آنها، برای توسعه مهارت های مالی فارغ التحصیلان حسابداری. در طی 8 سال گذشته، مدرسان پارسا حساب بالغ بر 10.000 ساعت خدمات آموزشی ارائه داده اند و جامعه دانش آموختگان این موسسه به بالغ بر 1000 نفر رسیده است.

کارگاه های آموزش حسابداری
پارسا حساب به ایجاد یک تغییر بزرگ در میان جامعه حسابداران باور دارد. ما برای رسیدن به این هدف، به آموزش حرفه ای حسابداران می پردازیم. آنچه کارگاه های آموزش حسابداری پارسا حساب را از دیگر موسسات حسابداری متمایز ساخته است، متد خاص آموزشی آن می باشد که به دور از آموزش های صرفا تئوریک، کاملا عملی و بر اساس تجربیات چندین ساله مدرس کارگاه، تدوین گردیده است. ما تلاش می کنیم که از فضای آکادمیک صرف فاصله گرفته و در محیطی واقعی، تجربیات گرانبهای خود را به کارآموزان منتقل کنیم تا در محیطی صمیمانه، از دانش آموختگان حسابداری به حسابداران ماهر و با تجربه تبدیل شوند.

کارگاه های آموزش مدیریت مالی
تمامی شرکت ها به منظور رشد و بقاء خود به مدیریت مالی یعنی افزایش سود و افزایش دارایی های شرکت نیاز دارند. مدیران مالی بعنوان یک رکن مهم مدیریتی در سازمان ها و شرکت های مختلفی از جمله بانک ها، شرکت های بیمه، سازمان های دولتی و شرکت های غیر دولتی حضور دارند. در شرکت های کوچک تر این وظایف بر عهده مدیرعامل و حسابدار شرکت است و در شرکت های بزرگ که دارای بخش مالی مجزایی است، این وظیفه در حیطه کاری مدیر مالی قرار می گیرد.
با توسعه بخش خصوصی در کشور پیش بینی می شود توجه شرکت ها بیش از پیش به مدیران مالی معطوف گردد و تقاضای بازار برای استفاده از خدمات تخصصی آن افزایش یابد. در همین راستا موسسه پارسا حساب با دوره های آموزش تخصصی، در محیط واقعی کار، دانشجویان خود را از حسابدار ماهر و با تجربه به مدیر مالی توانمند و حرفه ای ارتفا می دهد.