header-banner-image

دپارتمان خدمات

کاملترین خدمات با ضمانت برترین کیفیت همراه با تیم پارسا حساب

تیم کارشناسان پارسا حساب با تجربیات گسترده در میان صنایع مختلف، دانش عمیقی از قوانین مالی و مالیاتی کشور دارد. ما در پارسا حساب یک شیوه ثابت و منظم داریم که ما را قادر می سازد بر روی کمک به شما در مدیریت تغییر، تطبیق با قوانین، حداکثرسازی کیفیت و اثربخشی روند مالی و مالیاتی شما، تمرکز نماییم؛ فارغ از این که شما کجا و چگونه کار می کنید.
ما به شما کمک می کنیم:

  • شیوه های موجود را متحول کرده و روندهای جدید را در زمینه اجرای قوانین حسابداری جایگزین کنید.
  • آخرین تغییرات استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی را در کسب و کار خود پیاده سازی کرده و گزارشگری شرکت را یکپارچه نمایید.
  • ابزارها و عملکرد حسابداری خود را به روز کنید.
  • حسابداری مجدد و تطبیق گزارشات خود را با قوانین حسابداری به انجام برسانید.
  • اقدام به گزارش دهی گسترده و کنترل های داخلی کنید.
  • مسائل و معضلات شناسایی شده در محیط کسب و کار خود را بهبود دهید.