header-banner-image

دپارتمان حل دعاوی مالی

همه ما کم و بیش در جریان مسیر ناهموار طرح دعاوی و تشکیل پرونده در محاکم قضایی هستیم و قطعا در بسیاری از موارد، نیاز جدی به طی این مراحل و تشریفات اداری وجود ندارد. جهت جلوگیری از هدر رفتن هزینه و زمان افراد در پیچ و خم فرآیندهای اداری در موارد غیر ضرور و نیز کاهش حجم پرونده های قضایی، در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، ساختارهایی برای حل اختلافات مالی پیش از طرح در محاکم قضایی، به وجود آمده است.

موسسه پارسا حساب با تکیه بر تخصص و تجربیات کارشناس رسمی دادگستری، برای اولین بار اقدام به طراحی ساختاری نموده است که به افراد در حل اختلافات مالی و رفع مشکلات حقوقی ایشان فارغ از تشکیل پرونده و سر و کار داشتن با دستگاه قضایی، یاری رساند. ما از شما حمایت می کنیم تا از تشدید اختلافات ساده و پیش پا افتاده جلوگیری کنید و نیز در زمان بروز اختلافات، در رویارویی با آنها اثربخش و کارآمد عمل کنید. ما با همکاری نزدیک با شما کمک کنیم تا در مسیر طی این فرآیند، آگاهانه ترین تصمیمات را اتخاذ نمایید. ما تجربیات گسترده ای در زمینه های متنوعی از خدمات، از ارائه مشاوره راهبردی تا ارائه نظر کارشناسی و تخصصی، به عنوان مشاور، داور و یا میانجی در سراسر استان فارس داریم