ثبت محل سکونت از 19 فروردین در سامانه اسکان الزامی است!

 

 

 

 

از نوزده فروردین همه مالکان و مستاجران خانه ها باید محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند . هر خانوار در حالت عمومی می تواند دو واحد مسکونی در دو شهر متقاوت داشته باشد.

اگر مالک ثبت نام نکند یا اطلاعات خانه اش اشتباه و ناقص باشد ، خانه خالی تلقی شده و مشمول جریمه مالیاتی می شود . اگر مستاجران هم ثبت نام نکنند یارانه شان قطع می شود و از خدمات بانکی محروم می شوند.

اگر خانه یکصد و بیست روز خالی باشد ، واحد خالی تلقی می شود . در سال اول ، مالک باید شش برابر ارزش سالانه اجاره ، مالیات بدهد.این اعداد در سال دوم دوازده برابر و در سال سوم هجده برابر می شود. تمام این اعداد برای مالکان حقوقی هم دو برابر است .

به نقل از معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی