حقوق های معاف از مالیات

 

برخی از انواع حقوق هایی که  از شمول پرداخت مالیات خارج هستند:

 • حقوق بازنشستگی ،  وظیفه و مستمری پایان خدمت
 • خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه
 • مستمری پرداختی به وراث
 • حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
 • هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 • مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد ،  معاف از مالیات است
 • وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن
 • عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی
 • وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود با افراد تحت تکفل آن ها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند
 • مزایان غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت قانونی درآمد
 • حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات ،  جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان معاف از مالیات هستند
 • 50 درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل کمتر توسعه یافته نیز طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شوند