حقوق های معاف از مالیات

  برخی از انواع حقوق هایی که  از شمول پرداخت مالیات خارج هستند: حقوق بازنشستگی ،  وظیفه و مستمری پایان خدمت خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه مستمری پرداختی به وراث حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه …
ادامه مطلب

قابل توجه مودیان مالیاتی« حساب فروش»

  «حساب فروش» برابر آنچه که در تبصره دوازده قانون بودجه امسال کشور آمده است:... به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه  مودیان مصوب 1398/08/01 ؛ اشخاص حقوقی و مالکان واحد های صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. همه …
ادامه مطلب

ثبت محل سکونت از 19 فروردین در سامانه اسکان الزامی است!

        از نوزده فروردین همه مالکان و مستاجران خانه ها باید محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند . هر خانوار در حالت عمومی می تواند دو واحد مسکونی در دو شهر متقاوت داشته باشد. اگر مالک ثبت نام نکند یا اطلاعات خانه اش اشتباه و ناقص باشد ، خانه خالی تلقی شده و مشمول جریمه مالیاتی می شود . اگر مستاجران هم …
ادامه مطلب

چگونگی محاسبه مالیات بر خانه خالی برابر آنچه در اصلاحیه اخیر ماده 54 مکرر آمده است؛

    چگونگی محاسبه مالیات بر خانه خالی برابر آنچه در اصلاحیه اخیر ماده 54 مکرر آمده است ؛ اگر ارزش جاری مورد محاسبه برای هر متر مربع خانه خالی واقع در یک بلوک ( مندرج در دفترچه ارزش جاری املاک موضوع ماده 54 ق.م.م - با توجه به انتشار اصلاحیه فوق در روزنامه رسمی به تاریخ 1399/10/07 و 120 روز مهلت مقرر) برای سال 1400 مبلغ 40 هزار تومان …
ادامه مطلب