وظایف شرکت های خدمات مالی و حسابداری

  وظایف شرکت های خدمات مالی و حسابداری   عنوان: مهمترین وظایف شرکت های خدمات مالی و حسابداری ارائه خدمات حسابداری ،اصلاح و کنترل حسابها ارائه خدمات حسابداری مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه نرم افزار حسابداری مناسب با فعالیت شرکتها و کسب و کارها  ارائه مشاوره مالی و مالیاتی ارائه خدمات آموزش حسابداری به صورت کاربردی شرکت های حسابداری در اصل شرکت هایی هستند که در زمینه حسابداری …
ادامه مطلب